HNĚVICE 2015

TAKTICKÉ CVIČENÍ AČR A SLOŽEK IZS

Ve čtvrtek 24. září 2015 se před areálem ČEPRO v Hněvicích konalo cvičení Armády ČR a složek IZS - teroristický útok na strategické zásoby pohonných hmot.

Bylo procvičeno řešení krizových situací ve spolupráci s pracovištěm krizového řízení krajského úřadu Ústeckého kraje, složkami IZS, CS ČR, SSHR ČR a provozovatelem strategicky významného objektu spolupráci při řešení krizových situací.

Cvičení prokázalo schopnost včasné reakce a efektivní spolupráce příslušníků AČR a zainteresovaných složek při řešení krizové situace spojené s napadením strategicky významného střeženého objektu.

24.09.2015

HRADIŠTĚ 2017

TAKTICKÉ CVIČENÍ JEDNOTEK ARMÁDY ČR A SLOŽEK POLICIE ČR

Ve dnech 25. – 26.04.2017, v rámci pravidelného cvičení pěší roty AZ, se uskutečnilo společné taktické cvičení složek Armády ČR a Policie ČR.

Cílem cvičení bylo provést součinnostní taktické cvičení při plnění úkolů asistence Policie ČR, resp. úkolu znovuzavedení ochrany vnitřních hranic a o způsobu provádění ochrany vnitřních hranic dočasnou obnovou kontrol na hraničních přechodech a na vybraných úsecích státní hranice.

27.04.2017

SHIELD OF TERMINAL 2016

     TAKTICKÉ CVIČENÍ AČR A SLOŽEK IZS


Na posádkovém cvičišti chemického vojska Tisá a také netradičně přímo v Ústí nad Labem cvičili příslušníci aktivní zálohy při KVV Ústí nad Labem a libereckého pluku radiační, chemické a biologické ochrany.

V rámci cvičení Shield of Terminal a Yellow Cross, které se v Ústí nad Labem a okolí koná po celý týden, probíhá také certifikace libereckých chemiků pro hotovostní síly NATO.

„Jsme vděční za to, že se nám podařilo spojit síly s aktivními záložníky a můžeme si ověřit naše schopnosti v civilním prostředí, konkrétně přepravním uzlu České pošty, kam se svážejí zásilky z celého kraje a kde hrozí, že se tam může objevit balíček z ciziny obsahující nebezpečnou látku,“ podotkl velitel libereckých chemiků plukovník gšt. Radek Černý.

01.06.2016

Kontaktní údaje

Štefánikova 2
400 01    ÚSTÍ NAD LABEM

Phone: 973 286 160
Fax: 973 286 115
E-mail: kvvul@army.cz               azusti@post.cz